Föremål

Ångkokningsapparat

ÅNGKOKNINGSAPPARAT Av emaljerad stålplåt. Bestående av fyra cylindriska delar, två yttre och två inre, jämte ett fotställ. Yttre delarna utvändigt i blått, invändigt i vitt samt stående på varandra; nedre delen lägre, med två snett utstående rundstaviga handtag samt liten spetsig snås, kring övre kanten en utstående stav; övre delen med kupig översida, i vars mitt en liten skålformig tratt; kring nedre kanten en från insidan utpressad profilering; nedanför denna en inuti nedre delen gående hög sarg i vitt. Inre delarna i vitt; nedre delen med botten genombruten med runda hål i koncentriska ringar, kring övre kanten en utstående stav, nedanför denna på två motsatta sidor ett fyrsidigt rundstavigt handtag, rörligt i en omvikt plåtflik, fäst med en nit (ett av handtagen saknas); den övre med indragen plan botten som fals för nedre delen, kring övre kanten en ustående stav, nedanför denna två motsatta flikar efter handtag; delarna stående på varandra, den nedre på en kantställd ring av bandjärn, med tre rakt utstående flikar av något smalare bandjärn än ringen. Yttre delar, höjd: 39 cm.; diameter: 23,7 cm. Inre delar, höjd: 13 och 14,6 cm.; diameter: 19,9 och 20,6 cm

Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ångkokningsapparat
Kategori
  • Köksmaskiner
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Stålplåt
Teknik
Emaljering
Föremålsnummer
III:I:F.t.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
ÅNGKOKNINGSAPPARAT.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af emaljerad stålplåt. Bestående af fyra cylindriska delar, två yttre och två inre, jämte ett fotställ. Yttre delarna utvändigt i blått, invändigt i hvitt samt stående på hvarandra; nedre delen lägre, med två snedt utstående rundstafviga handtag samt liten spetsig snås, kring öfre kanten en utstående staf; öfre delen med kupig öfversida, i hvars midt en liten skålformig tratt; kring nedre kanten en från insidan utpressad profilering, nedanför denna en inuti nedre delen gående hög sarg i hvitt. Inre delarna i hvitt; nedre delen med bottnen genombruten med runda hål i koncentriska ringar, kring öfre kanten en utstående staf, nedanför denna å två motsatta sidor ett fyr-sidigt rundstafvigt handtag, rörligt i en omviken plåtflik, fäst med en nit (ett af handtagen saknas); den öfre med indragen plan botten som fals för nedre delen, kring öfre kanten en utstående staf, nedanför denna två motsatta flikar efter handtag; delarna stående på hvarandra, den nedre på en kantställd ring af bandjärn, med tre rakt utstående flikar af något smalare band järn än ringen. Yttre delar, höjd: 39 cm.; diameter: 23.7 cm. Inre delar, höjd: 13 och 14.6 cm.; diameter: 19.9 och 20.6 cm. Anm. Ej använd sedan omkring 1915.