Föremål

Arkivhandling, tjänstepersonalen. Betyg.

Ekonomi. Tjänstepersonalen. Betyg skrivna av J. K.f. W. Jungfru Kerstin Persson. Anställd 24.10.1892. Stockholm 8 Okt. 1897.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Betyg
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.h.a.11_HWY