Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Snapplåsbössa

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare och balusterformig trumf, de tre övre faserna vid pipbasen profilerade, halv ring vid övergången rund-kantig del. Framför den profilerade delen vid pipbasen liksom på halvringen dubbla, graverade linjer, på ovansidan stämpel, sköld med B N (ligatur, N spegelvänt, LRK vägl.1921:337). Svansskruvbladet baktill tvärt avskuret, avbrutet vid pipbasen. Riktmedel: Ståndsikte och knoppkorn av mässing. Fästning: Fyra häften, pipan fäst med ståltråd, svansskruvblecket av krysskruven underifrån. Snapplås av holländsk-skotsk typ. Långt, plant låsbleck. S-formig, platt hane med graverad dekor i form av fisk, helspänn på hälen, motstöd på bröstet, balusterformigt, åsat löv med avslutning i form av platt, triangulärt blad med streckdekor. Triangulära, tvärt avskurna käkar. Käkskruv med högt, cylinderformigt, uppåt svagt vidgat huvud med rundad ände och skruvskåra. Fängpanna med cirkelrund, slät gavel med två hål, ett upptill och ett nertill. Låg, rak krutskärm. Fängpannelock med rörlig arm, rundat grepp med rundad ände. På locket dekor i form av lejonmaskaron. Eldstål med rektangulär slagyta, i vinkel böjd arm med streck-och bågdekor, eldstålsfjäder med rundade kanter, fjäderlöv som på motstödet. Avtryckarstång av hjullåstyp. Nöt fäst på hanaxeln med sprint. Svagt v-formig, på den bakre tanden fäst kort stålstav som ursprungligen påverkat fängpannelockets arm. Slagfjädern saknas. Fästning: En, ursprungligen två fästskruvar. Rak, svarvad avtryckare. Helstock av trä (bresiljeträ) med muskötkolv, starkt fragmentarisk (ett stycke av framstocken mellan andra och fjärde pipstiftet återstår). Dekor av benlister samt stora benplattor, på vardera sidan av kolven rektangulära plattor med rundade framändar, dekor bestående av män i dräkt med pipkrage. Bakplåten och kolvändebeslag saknas. En rund och en s-formig låsskruvbricka. Spetsrörka samt avtryckarbleck med bladdekor. Varbygel av stål med tre fingerlägen, framänden fäst med krysskruven, bakänden inskruvad i kolven.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Snapplåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Ben
Storlek
 • Höjd 193 mm
 • kaliber 12 mm
 • Vikt 4120 g
 • Längd 1294 mm (pipa)
 • Längd 1633 mm
Teknik
 • Stålsnitt
 • gravering
 • Inläggning
Antal 1
Datering
 • 1600
 • 1590-01-01 – 1610-01-01

1600 cirka

Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare Gustav II Adolf av Sverige
Inskription
 • Dekor: fisk
 • Dekor: man helfigur dräkt m pipkrage
 • Dekor: lejonmaskaron
 • Signatur/Påskrift: B N (ligatur N spegelvänt) i sköld
 • Signatur/Påskrift: B N (ligatur N spegelvänt) i sköld
Föremålsnummer 11127_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1251
Litteratur
 • Vasarna och eldvapnen, Lenk, 1948 (Lenk, Torsten)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 43 (Drejholt, Nils)
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939 (Lenk, Torsten)
 • Guns and rifles of the world / Howard L. Blackmore, Blackmore, 1965
 • The art of the gunmaker. Europe and America 1660-1830., Hayward, J., F., 1963
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Skottsk Hagel Bössa med Snapp Lås och söndrig brun stock, inlagd med ben; utan Laddstock. (Det inlagde benet der och hvar borta). Tid. inv. nr.: 563 Sida: 12 Nr. i föreg. inv.: 563
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Titel
Högst Sahl. Konung Gustaf Adolphs.
Text
En Skåtts (?) Hagellbössa med ett Snappelås och brun Stock, inlagd med Ben, warandes ett stycke på Pipan med Kanter arbetat, är utan Laddstock, - samt det inlagde Benet där och hwar utfallit och borta, - 6:- i marg. Prot. 563 Rubrik: Fusier och Hagell Bössor Tid. inv. nr.: 1 Sida: 433 Nr. i föreg. inv.: 99
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 1 Sida: 453 Nr. i föreg. inv.: 99
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 99 Sida: 692 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 99 Sida: 440 Nr. i föreg. inv.: 24 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 24 Sida: 120 Nr. i föreg. inv.: 24 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 257 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Lodh och Hagelbössor Tid. inv. nr.: 111 Anmärkning: 37 st
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 24 Sida: 83 Nr. i föreg. inv.: 257
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Högst Salig Konung Gustaf Adolphs
Text
Enn Skått Hagel Bössa med ett Snappe LÅs och brun ståck, inlgd med Ben, Varandes ett stycke på pipan med kanter arbetadt, är utan Laddstock samt det inlagde Benet är och hvar utfallit och borta. Rubrik: Fusilier och Hagel Bössor Tid. inv. nr.: 563 Sida: 313 Nr. i föreg. inv.: 563
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Hagel Bössa med Snapphane Lås och brun stock inlagd med ben. Tid. inv. nr.: 563 Sida: 80 Nr. i föreg. inv.: 1 Sida i föreg.inv.: 433
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Gustaf Adolf d.II:s
Text
1 Skottsk D do (Hagel Bössa) med Snapplås och mycket söndrig brun stock inlagd med ben, som till en del utfallit, utan laddstock. Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 563 Sida: 12 Nr. i föreg. inv.: 563
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Text
1 Skottsk Hagelbössa med snapplås, trasig stock, inlagd med ben, till en stor del bortfallen, svansskruven äfven afbruten, utan laddstock Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 563 Sida: 12 Nr. i föreg. inv.: 563
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 Skottsk hagelbössa med snapplås, stocken afbruten och en del deraf jemte beninläggningen borta, pipan rund med åttkantig kammare och svarfvad trumf, loppet slätt, sigte af messing. Tid. inv. nr.: 1251 Nr. i föreg. inv.: 563