Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Snapplåsbössa

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare och balusterformig trumf, de tre övre faserna vid pipbasen profilerade, halv ring vid övergången rund-kantig del. Framför den profilerade delen vid pipbasen liksom på halvringen dubbla, graverade linjer, på ovansidan stämpel, sköld med B N (ligatur, N spegelvänt, LRK vägl.1921:337). Svansskruvbladet baktill tvärt avskuret, avbrutet vid pipbasen. Riktmedel: Ståndsikte och knoppkorn av mässing. Fästning: Fyra häften, pipan fäst med ståltråd, svansskruvblecket av krysskruven underifrån. Snapplås av holländsk-skotsk typ. Långt, plant låsbleck. S-formig, platt hane med graverad dekor i form av fisk, helspänn på hälen, motstöd på bröstet, balusterformigt, åsat löv med avslutning i form av platt, triangulärt blad med streckdekor. Triangulära, tvärt avskurna käkar. Käkskruv med högt, cylinderformigt, uppåt svagt vidgat huvud med rundad ände och skruvskåra. Fängpanna med cirkelrund, slät gavel med två hål, ett upptill och ett nertill. Låg, rak krutskärm. Fängpannelock med rörlig arm, rundat grepp med rundad ände. På locket dekor i form av lejonmaskaron. Eldstål med rektangulär slagyta, i vinkel böjd arm med streck-och bågdekor, eldstålsfjäder med rundade kanter, fjäderlöv som på motstödet. Avtryckarstång av hjullåstyp. Nöt fäst på hanaxeln med sprint. Svagt v-formig, på den bakre tanden fäst kort stålstav som ursprungligen påverkat fängpannelockets arm. Slagfjädern saknas. Fästning: En, ursprungligen två fästskruvar. Rak, svarvad avtryckare. Helstock av trä (bresiljeträ) med muskötkolv, starkt fragmentarisk (ett stycke av framstocken mellan andra och fjärde pipstiftet återstår). Dekor av benlister samt stora benplattor, på vardera sidan av kolven rektangulära plattor med rundade framändar, dekor bestående av män i dräkt med pipkrage. Bakplåten och kolvändebeslag saknas. En rund och en s-formig låsskruvbricka. Spetsrörka samt avtryckarbleck med bladdekor. Varbygel av stål med tre fingerlägen, framänden fäst med krysskruven, bakänden inskruvad i kolven.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Snapplåsbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Mässing, Ben
Storlek Längd 1294 mm (pipa)
Teknik Stålsnitt, gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1600, 1590-01-01 – 1610-01-01 (1600 cirka)
Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: fisk, Dekor: man helfigur dräkt m pipkrage, Dekor: lejonmaskaron, Signatur/Påskrift: B N (ligatur N spegelvänt) i sköld, Signatur/Påskrift: B N (ligatur N spegelvänt) i sköld
Föremålsnummer 11127_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1251