Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Kontrakt, Kopior, Fakturor

1895:6 C - Certepartier: Diverse Järn Trä - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av fakturor: Järn Trä

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1895
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.203._HWY