Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Koger

Pilkoger av ljusbrunt läder med botten av mörkbrunt läder. Framsidan är klädd med röd sammet. På baksidan finns ett tygband i randigt mönster i ljusbeige och silver. Nyare läderrem är fäst i två öglor. Vänstra långsidan är rät, medan den högra är konturerad. Övre kortsidan är konkav där det vänstra hörnet är skarpt och det högra går in i en mjukare utbuktning. Nedre kortsidan är konvex i en flack pilform. På framsidan finns en ram av silver- och guldtråd som följer kogrets konturer, ca 5mm bred. Tvärsöver på kogrets nedre hälft finns en flack pilform av samma material och bredd som ramen. Längst ner i mitten finns en broderad nejlika, även den i silver- och guldtråd. Strax ovanför nejlikan finns ett spegelmonogram med bokstäverna C.R.S. I det övre högra hörnet finns en rosett i förgyllt silver. Nedanför finns en mindre rosett, också i förgyllt silver. Till vänster om den nedre rosetten finns en kungl. krona, och nedanför denna två inåtvända nejlikor, den ena från vänster, den andra från höger.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Pilkoger
Kategori
Väskor och etuier
Storlek
  • Längd 370 mm
  • Bredd 150 mm
  • Vikt 250 mm
Antal
1
Datering
1660-01-01 – 1670-01-01

1660 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer
25715_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2502:b
Litteratur
Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Polsk Båge med gult och grönt glaceradt och sträng derpå, dertill en kjöckert af 2 delar neml. foder och lock, broderadt på rödt sammet Konung Carl XI:s namn och Krona öfver, på båda foder af silfver i guld, med tillsammans 3 silfverförgylldta pucklor samt ett virkadt band af rödt och hvitt silke Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Pålsk Båge med Gult och Grönt glaseradt, samt behörig Sträng uppå, därtill en Kjöckert af 2ne delar, Neml.n Foder och Låck broderadt på rödt Sammet med Högst Salig Konung Carl den Elloftes Namn och Krona öfver, på bägge Stycken af Silfver i Guld, med 3 stycken Silfver förgylta Pucklor, samt ett virkadt band af rödt uti hvitt Silke. Rubrik: Bågar, Koger och dess Pilar Tid. inv. nr.: 190 Sida: 385 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 båg- och 1 pilkoger af läder, yttre sidorna klädda med rödt sammet och broderade med guld, silfver och silke, å bågkogret finnes ett dubbelt inbundet C.R.S. under kongl. krona samt en större rosett af pressadt och förgyldt silfver äfvensom en bärrem, vävd af rödt silke och silfver; på pilkogret är en större och en mindre rosett af silfver i lika arbete som rosetten å bågkogret samt en bandstump af samma vävnad som nyssbeskrifna bärrem. (Bågen No 2478 tillhör detta koger). Tid. inv. nr.: 2502 Nr. i föreg. inv.: 190
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Polsk Båge med sträng, jemte kjöckert, broderadt på rödt sammet Konung Carl XI:s namn och krona öfver, med 3ne pucklor samt ett band af rödt och hvitt silke. Bågen afbruten och strängen borta. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 35 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
En Pålsk Båga med Guhlt och grönt glaserat, samt behörig sträng uppå, dertill en kiöckert af twenne dehlar, nembln foder och låck, broderat på rödt sammet, med Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes Nampn och Crona öfwer på begge styckerne af silfwer i guld med tre stycken silfwer förgyldte Puklar, samt ett wirckat band af rödt uti hwitt silcke. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 509
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Een Pålsk Båga med guhlt och grönt glaserat, sampt behörig sträng uppå, der till en kiöckert af twenne dehlar, Nembln foder ohc låck, broderat på rödt sammet med högst sahl. Konung Carl den Elloftes Nampn och Crona öfwer på bägge styckerne, af silfwer i guld, med tre stycken silfwer förgylte Pucklor sampt ett wirckat band, af rödt uti hwitt silcke. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 773
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Pålsk (?) Båga med gult och grönt glaserat samt behörig sträng uppå, där till en Kiäckert af 2ne delar, Nembl. Foder och Låck brodderat på rödt Sammet, med Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes namn och Crona öfwer på bägge styckena af Silfwer och Guld, med 3 st Silfwer förgylte Pucklor samt ett wrickat band af rödt utihwitt Silke. i marg. Prot. No. 190 Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 5 Sida: 490
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Polsk Båge med gult och grönt glacerat, och streng derpå, dertill ett kjöckert af 2 delar neml. foder och lock, broderadt på rödt sammet Konung Carl XIs namn och krona öfver, på båda af silfver i guld med tillsammans 3 st silfver-förgylta puckor, samt ett virkadt band af rödt och hvitt silke. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 190 Sida: 41 Nr. i föreg. inv.: 190 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st koger i 2 stycken Brodderadt på rödt sammet med K. Carl XI Namn med 3 st silfver förgylte Pucklor med en Polsk båge gul coh grön glaserade 2 st Spännjern till Bågar (gnr 15 sid. 492) Tid. inv. nr.: 190 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 5 Sida i föreg.inv.: 490