Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Dick Bergman.

Elva visitkort från Advokat Dick Bergman. Första kortet daterat 1922. Andra kortet daterat 1922. Tredje kortet är utan datum, vink i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1924. Femte kortet daterat 1925. Sjätte kortet daterat 1925. Sjunde kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1926. Nionde kortet datetrat 1927, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1928. Elfte kortet daterat 1930, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1930

1922 - 1930

Tidigare ägare Bergman, Dick
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.76._HWY