Föremål

Brev inkommande

1886:3 B - Brev inkommande: B-H Brädgrådskontoret. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.113._HWY