Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Schabrak

På en botten av vit taft är applicerade ca 65 mm breda röda sammetsremsor, tagna på diagonalen, i ett rutsystem. Där remsorna korsar varandra är applicerad en dubbel blomma av sidenatlas den undre röd och ca 180 mm i diameter, den övre vit och ca 140 mm. På varje ruta en stiliserad lilja ca 90 mm hög och 160 mm bred. En rosett ca 20 mm i diameter av ibland guldgalon och ibland av silvergalon i blommornas mitt. Applikationerna kantade med 3 mm breda silverflätor. Frans 100 mm bred av silver och brunt silke i ca 25 mm breda partier längs sidorna, framkanten och svansurtaget men inte längs bakrekanten som är i form av ett vinkelformat urtag. På vinkelsidorna i ca 180 mm från svansurtaget och utåt märken efter fastsydda grön och vitrandiga sidenband, det har funnits fem stycken i var sida, nu finns tre i höger sida och två i vänster. Mellanfoder och foder av svart linne i tuskaft. En ca 250 mm bred styvnad längs sidorna. År 1654 finns dessa tolv "tornertäcken" i Livrustkammaren, 1655 även halskapporna och 1671 riddarskörten. Ett täcke och riddarskörten kasserades 1823. 1850 finns de ej upptagna. 1867 upptages två med anteckning: "från Gripsholm", ett är upptaget tillsammans med en sadel (869), övriga återlämnas från Husgerådskammarens förråd på Gripsholm enl. skrivelse från chefen för K. Hovmarskalksämbetet 7.2.1912.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Tornerschabrak
Kategori Hästtäcken
Material
 • Sidenatlas
 • Siden
 • Sammet
 • Guldgalon
Storlek
 • Bredd 1940 mm (fram)
 • Längd 1000 mm (mitt)
 • Längd 1530 mm (sida)
Teknik applikation
Antal 1
Datering 1620
Tillverkare Dinet, Baltzar (Tillverkare)
Tidigare ägare Maria Eleonora av Brandenburg
Fysiska egenskaper
 • Färg: Vit
 • Färg: Röd
Föremålsnummer 6113_LRK
Andra nummer Nr 1867: 869:a
Litteratur
 • Tornerutrustning från Gustav II Adolfs tid, Steneberg, 1937, katalog: 19
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, katalog: 19
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, katalog: 19
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995, katalog: 19
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1963, katalog: 19
Historisk händelse Bröllopet mellan Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Tornere Täcke med utsirat Arbete af rödt utskurit Sammet och hvit Atlask i Blomvärk, samt smala SIlfver Snören i Kanterne; bestående af ett stort Täcke ofvanpå Hästen, och dessutom ett Eschabraque på Häst Länden. En Hals Kappa och Två små stycken att bruka under StegLäderne, med Silfver i röda Silkes Fransar vid alla stycken på behörige Ställen, hvaraf dock somlige äro fodrade. Rubrik: Tornere Tyg Tid. inv. nr.: 614 Sida: 379 Nr. i föreg. inv.: 614 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Titel
sadel mm
Text
Sadel af sammet i couleur de feu med lemningar efter silfverbroderi på frambommen samt med öfverdrag af rödt siden, garnerad med en i guld och silfver broderad sammetsbord; med knapp, sadelgjord och stigbyglar af jern (den ena skadad); tornertäcke med utskuret arbete af rödt sammet och hvit atlas i blomverk, kantadt med smala silfversnören samt bestående af bringstycke, ländstycke, halskappa och tvenne stiglädersstycken, med silfver i röda silkesfransar vid alla styckena, af hvilka somliga äro fodrade (alltsamman i trasor). Tid. inv. nr.: 869 Nr. i föreg. inv.: 533
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Titel
tornertyg
Text
1 st: Torneretäcke Tid. inv. nr.: 614 Sida: 87 Nr. i föreg. inv.: 6 Sida i föreg.inv.: 483
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
Konung Carl XII:s Häst af papp på fotställning af träd med under N:o 611 Cramoisieröd sammets sadel med silfver broderad perlstickarearbete och 1 par höster med D:o arbete samt N:o 614 1 Tornertäcke med utziradt arbete af rödt utskuret sammet och hvitt Atlas i blomverk samt smala silfversnören i kanternen, bestående af ett stort täcke öfver häste och dessutomett eschabraque på hästländen; 1 halskappa och 2 små stycken under steglädren med silfver i röda silkesfransar vid alla stycken, somliga stycken fodrade. Tid. inv. nr.: 614 Sida: 81 Nr. i föreg. inv.: 614
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
Konung Carl XII:s häst af papp på fotställning af träd med en /under No 611/ karmosinröd sammetssadel .... Rubrik: Rustningar Sida: 57
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Konung Carl XII:s häst af papp på fotställning af träd med under no 611 Carmoisieröd SammesSadel med silfver broderad perlstickararbete och 1 par Hölster med do arbete, samt under No 614 1 Tornertäcke med utsiradt arbete af rödt utskuret sammet och huitt atlas i blomverk samt smala silfuersnören i kanterne; bestående af 1 stort täcke öfver hästen och dessutom 1 Eschabraque på hästlände, 1 Halskappa och 2 små stycken under steglädren med silfuer i röda silkesfransar vid alla stycken, somliga stycken fodrade Rubrik: Rustningar Tid. inv. nr.: 533 Sida: 56 Nr. i föreg. inv.: 533
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett Tornere Täcke med utzijrat arbete af rödt utskurit Sammet och hywitt Atlask i blomwärck, samt smala Silfwer Snöreni Kanterne, bestående af ett stort Täcke ofwan på hästen, och dess utom ett Eschabraque på hästländen, en Hals Kappa och Twå små stycken at bruka under Steglädren, med Silfwer i röda Silckes Fransar, wid alla stycken på behöriga ställen ?? somliga äre fordrade, wärderade tillhopa för - 200:- i marg. Prot. No 614 Rubrik: Tornere Tyg Tid. inv. nr.: 6 Sida: 483 Nr. i föreg. inv.: 220 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Titel
tornertyg
Text
12 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t NB ibland desse tolf finnes ett med rött sammet, hwit attlask och smahla Silfwer Snören, Bomwerk, Item en twer handh bredh Sölfwer J Röde Silkes Frantzar omkringh, detta af wärde 200 D:r S:r m:t i marg: Af desse Täcken ähre twenne skiörten borta, så och franssarne af en halskappa, Item af en annan 1 al:n fransar borta Tid. inv. nr.: 140 Nr. i föreg. inv.: 140 Sida i föreg.inv.: 65 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Titel
tornertyg
Text
Ett Torner Täcke arbetadt och VthZijrat med Vthskurit rödt Sammet och hwitt atlask i Blomwärck och smala Silfwer snören i Kantterne, bestående af ett stort täcke ofwn på Hästen, och des Vthan ett schabrak baak på hästländen, 1 halskappa och 2 små stycken som brukas under Stegläderna med Silfwer i röda Silckes frantzer wijd alle styckerne på behörige ställen. 11 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t (ordföljden olika) Ähn finnes ett Torneretäcke af dito atlask, bestående af ett stort täcke, som brukas på Hästens Länd, 1 halskappa och ett Ridderskiört och här medh lijka prijs som dhe förre Vthföres Dr Smt 100:- Tid. inv. nr.: 220 Sida: 492 Nr. i föreg. inv.: 140 Sida i föreg.inv.: 75 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Titel
tornertyg
Text
12 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t NB ibland desse tolf finnes ett med rött sammet, hwit attlask och smahla Silfwer Snören, Bomwerk, Item en twer handh bredh Sölfwer J Röde Silkes Frantzar omkringh, detta af wärde 200 D:r S:r m:t Tid. inv. nr.: 140 Nr. i föreg. inv.: 177
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
12 Atlask Torneertecken aff åthskillig färgor, med silkes frantzer, der till fattas halskappor och skörten 2. Tid. inv. nr.: 60
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Titel
tornertyg
Text
Ett Torner Täcke arbetadt och VthZijrat med Vthskurit rödt Sammet och hwitt atlask i Blomwärck och smala Silfwer snören i Kantterne, bestående af ett stort täcke ofwn på Hästen, och des Vthan ett schabrak baak på hästländen, 1 halskappa och 2 små stycken som brukas under Stegläderna med Silfwer i röda Silckes frantzer wijd alle styckerne på behörige ställen. Tid. inv. nr.: 6 Sida: 500 Nr. i föreg. inv.: 220 Sida i föreg.inv.: 760
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Titel
tornertyg
Text
identisk - tillägg ang fransar "hwaraf dock somlige äro förderfwade". 11st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t (ordföljden olika) Ähn finnes ett Torneretäcke af dito atlask, bestående af ett stort täcke, som brukas på Hästens Länd, 1 halskappa och ett Ridderskiört och här medh lijka prijs som dhe förre Vthföres Dr Smt 100:- Tid. inv. nr.: 220 Sida: 760 Nr. i föreg. inv.: 220 Sida i föreg.inv.: 492 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
12 Atlask Torneertecken aff åthskillig färgor, med silkes frantzer (alla halskapporna bevarade) Tid. inv. nr.: 177