Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slaglåsbössa ut.lås

Rund, slätborrad, brunerad pipa av stål (utrangerad militärpipa ?) med något snett avsågad mynning. Tändhattsnippel inskruvad i pipans ovansida till h om mittlinjen, svagt böjt svansskruvblad med rundad ände. På kammarens h sida en klack i form av en halv cylinder (igensatt fänghål?). På kammarens undersida nedanför klacken stämplat: "E L", mittunder en otydlig stämpling (nr och P ?), på svansskruvbladets undersida: "1665". Ca 100 mm från pipbasen stämplat "1665 // 1850 // 1830". På pipans undersida en tidigare fastlödd, rundad rörka med rembygel (nu fäst med ståltråd) Riktmedel: Enkel filad siktskåra över pipbasen, lödrester på kammarens ovansida efter tidigare sikte. Spolformigt korn av mässing. Fästning: Ett häfte. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ståltråd genom häftet. Låset saknas. Svagt böjd avtryckare, avtryckarbleck med tvärt avskuren framände, spetsig bakände. Halvstock av trä, kolv med kindstöd och kolvlåda, plan kolvrygg, rundad undersida Kvarvarande beslag av stål, kolvkappa med flik på kolvryggen, rundat ändblad, tre fästskruvar. Varbygel med bred, plan bygel, något svängd åt v i förhållande till bakre armen, främre arm ytterligare svängd åt v i förhållande till bygeln (på v halvan av bygeln), svagt väld bakre arm med spetsigt ändblad, främre armen något åtta-formig med spetsig övre ögla. Varbygeln fäst med en träskruv genom vardera armen. Anmärkning: Mynningen snett avsågad. På kammarens ovansida lödrester från sikte. Runt häftet lödrester. Rörkan nu lös och fäst med ståltråd, lödrester. Klack och lödrester från topprörkan. Ca 80 mm från mynningen en 35 mm lång klack med lödrester från topprörkan. Framstocken avbruten vid den spetsrörkan, delar saknas framtill, låsurtagets kant mot svansskruven saknas, likaså pipnotens kant ovanför urtaget för sidblecket. Sidblecket saknas. Kolven avbruten i kolvhalsen och ihopfäst med genomgående spik.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Mässing, Trä
Storlek Längd 1025 mm (pipa)
Teknik Brunering
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkare Osterman, Hans (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Ring, Johan, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Föremålsnummer 18028_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 36:145