Föremål

Födelsedagsverser på tyska.

Födelsedagsverser, på tyska. Före år 1843. Begynnelsebokstäverna bilda namnet Johanna Wallis. Folio.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Födelsedagsverser
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.H.01._HWY