Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vaxstapelhållare med vaxstapel

Bestående av en något kupig rund fotskiva, på vars översida kring kanten i relief en bård med en ranka av rosor och liljekonvaljer med blad, inom bården en guldfernissad smal grund käl. I skivans mitt en rakt uppstående stolpe för stapeln, nedtill med en hög hals mellan två trissliknande utsvängningar; på stolpens övre ända en horisontalt liggande saxliknande hållare med halvrunda blad och bågformiga skänklar med fyrsidigt tvärsnitt samt utvidgade rundade ytterändar, mellan skänklarna en stålfjäder; bladen sammanförda mot varandra bildande en rund skiva med starkt uppskjutande konisk mitt, varigenom ett runt hål för stapeländan; över upphöjningen en konisk hatt, fäst vid ena bladet medels en kedja med skevande 8-formiga rundstaviga länkar; hållaren fäst vid stolpen medels en på denna skruvbar guldfernissad profilerad knopp. Vaxstapel (ny): Av ljusgult vax, med veke och runt tvärsnitt samt spiralformigt hoplindad i två koncentriska varv. Grovlek: 0,9 cm. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vaxstapelhållare med vaxstapel
Kategori
  • Metall
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Mässing
  • Vax
Storlek
  • Höjd 11.5 cm
  • Längd 8.8 cm (saxliknande hållare)
  • Diameter 8.2 cm (fotskiva)
Teknik
  • Gjutet
  • oxiderad dekor
Föremålsnummer II:IV:B.z.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
VAXSTAPELHÅLLARE med VAXSTAPEL.
Text
Hållare: Af mässing, gjuten och oxiderad. Bestående af en något kupig rund fotskifva, å hvars öfversida kring kanten i relief en bård med en ranka af rosor och liljekonvaljer med blad, inom bården en guld-fernissad smal grund käl. I skifvans midt en rakt uppstående stolpe för stapeln, nedtill med en hög hals mellan två trissliknande utsvängningar; å stolpens öfre ända en horisontalt liggande saxliknande hållare med halfrunda blad och bågformiga skänklar med fyrsidigt tvärsnitt samt utvidgade rundade ytterändar, mellan skänklarna en stålfjäder; bladen sammanförda mot hvarandra bildande en rund skifva med starkt uppskjutande konisk midt, hvarigenom ett rundt hål för stapeländan; öfver upphöjningen en konisk hatt, fäst vid ena bladet medels en kedja med skefvade 8-formiga rund-stafviga länkar; hållaren fäst vid stolpen medels en på denna skrufbar guldfernissad profilerad knopp. Höjd: 11.5 cm. Fotskifva, diameter: 8.2 cm. Saxliknande hållare, längd: 8.8 cm. Vaxstapel (ny): Af ljusgult vax, med veke och rundt tvärsnitt samt spiralformigt hoplindad i två koncentriska hvarf. Groflek: 0.9 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hall-wyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.