Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Alma Reinhold

Ett visitkort från Fru Alma Reinhold, daterat 1921. Adress (nedre vänstra hörnet) Ekudden, Djurgården, (nedre högra hörnet) Stockholm. Handskrift "med ett varmt innerligt deltagande i din djupa smärtsamma sorg hälsas uppriktigt".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Ägare: Reinhold, Alma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.697._HWY