Föremål

Flaska för madeira, 26 st. (Select Reserve)

"SELECT RESERVE", Sandeman, tjugosex helbuteljer. Av brunt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk. Etikett vit, på denna text och firmanamn i svart, dessutom snett över text i rött: "Buteljerat av Landskrona Minuterings- och Utskänknings Aktiebolag Landskrona". Höjd: 28,8 cm.; diameter: 7,8 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 7.8
  • 28.8
Föremålsnummer III:VI:E.08._HWY