Föremål

Romersk katolicism

Ur den katolska kyrkans tankevärld. Omslag, [4], 80, 11 s. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag. Religionsvetenskapliga skrifter. 9. 1 vol. 8:0. Band av rödbrun pressad klot.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1923
Tillverkningsplats
Tillverkare Engeström, Johan Sigfrid Vilhelm von (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.26._HWY