Föremål

Kavaljersvärja

Fäste av stål. Knapp långsträckt nötformig, slät, på överdelen en i silver påslagen enkel blad- och blomgirland, på ut- och insidan en oval urgröpning efter en bortfallen medaljong. Parerstänger korta, den ena med inåtböjd den andra med utåtböjd ansvälld ytterände, båda ändarna med längsgående räffling; sidobyglar, bildade av två C-formade bågar, utgående från parer-stängernas innerdel. Parerplåtar njurformigt symmetriska och ornerade i ett fint genombrutet mönster av blad- och blomornament, kanterna förstärkta och snidade i ett ytmönster av bladrankor. Kaveln lindad med tvinnad tunn förgylld mässingstråd omväxlande med grövre dylik och tämligen breda lan, likaledes av förgylld mässing, upptill och nedtill en flätad krans av tunn förgylld mässingstråd. Klinga treeggad, s.k. stukatklinga. Utan ornering och med ojämna fläckar av gravrost. Sammansatt av olika delar uppenbarligen under tiden ca 1840-1850 i Tyskland. Föremålet från den Soldinska samlingen (nr 1007). Knappen från c. 1750-1770. Parerstänger och sidobyglar uppenbarligen framställda i kompletteringssyfte under tiden c. 1840-1850. Parerplåtar möjligen från 1600-talets senare hälft. Kavellindning framställd i kompletteringssyfte under tiden c.1840-1850. Klingan från 1700-talets senare hälft. I anslutning till monteringen av de olika delarna torde fästets ståldelar ha undergått någon form av kemisk ytbehandling för ernående av en mera enhetlig prägel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 700 mm (klinga), Bredd 16 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1750 (1750-1850 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Föremålsnummer 11050_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5542