Föremål

Stylus

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Stylus
Kategori
Vetenskap och rättsväsende
Material
Elfenben
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
205716_HST
Andra nummer
Undernummer: 623
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1934
Fyndplats
Undersökare