Föremål

Värja. Solingen

Fäste av stål. Knapp av tryckt omvänd päronform, nitknapp tämligen stor. Handbygel och yttre sidohandbygel (utgående från en stor kryssbygel på utsidan) tämligen smala med runt tvärsnitt och med ornering något nedanför mitten i form av två intill varandra lagda, tvärställda knappar. Parerstänger raka, korta med ytterändar i form av tvärställda knappar. På insidan en tämligen liten oval kryssbygel, omslutande en med (ursprungligen) runda hål perforerad parerplåt; från ytterkantens mitt en bågformig, på insidan avbruten (rost-skadad) tumbygel. Kavelklädsel saknas (förkommen), tången med rektangulärt tvärsnitt. Klinga rak, tvåeggad, rostskadad vid eggarnas kanter och vid spetspartiet (därigenom avkortad). Baspartiet på båda sidor med en c.210 mm lång hålkäl, klingan därefter slipad med jämnbreda mötande skär. I hålkälarna punsad (otydlig) inskription av klingsmedens namn. På utsidan: "…AOLLIG ... OLINGE ...".. På insidan: "HANNIS AOLLICH ME FECIT"..

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 657 mm (klinga), Bredd 35 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1650, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1650 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland, Solingen
Tillverkare Ollich, Johannes (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Landegren
Inskription Signatur/Påskrift: AOLLICH OLINGE, Signatur/Påskrift: IOHANNES AOLLICH ME FECIT SOLINGEN
Föremålsnummer 11519_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 13:8