Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vizitkort från August Lundgren.

Ett vizitkort från amanuens August Lundgren, daterat 01.10.1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1919
Tidigare ägare Ägare: Lundgren, August
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.572._HWY