Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Sigfrid E:son Rålamb, Kungl. Livsegmentet till häst. Ordonnansofficer hos H. K. H. Hertigen av Västerbotten.

Ett visitkort från Friherre Sigfrid E:son Rålamb, Kungl. Livsegmentet till häst. Ordonnansofficer hos H. K. H. Hertigen av Västerbotten, daterat 1930, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Slottsbacken 2.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1930
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.756._HWY