Föremål

Konossement, Kontrakt, Kopior, Order, Rapporter

1884:6 C-R - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten Papp och järn - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av: Lastningsorder för valsjärn Valsningsorder - Rapporter från: Alstermo

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.99._HWY