Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Edvard Sager, hovstallmästare.

Tre visitkort från Edvard Sager, hovstallmästare. Första kortet daterat 1915 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet, Adress (nedre högra hörnet) 14, Hamngatan. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1915 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 14, Hamngatan. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. c.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921

1915 - 1921

Tidigare ägare Sager, Johan Edvard Magnus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.757._HWY