Föremål

Visitkort från Renaud de Liphart-Rathshoff.

Fyra visitkort från Renaud de Liphart-Rathshoff (von Liphart-Rathshoff). Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1920, vikt i högra sidan.

Datering 1916 – 1920

1916 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.566._HWY