Foto: Herranz, Miguel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Silvermedalj till minne av restaureringen av Stockholms slott 1898-1902.

Åtsida: Oskar II, bröstbild, profil vänster, amiralsuniform, ordnar, omskrift: "OSCAR.II.SVERIGES.NORGES.GÖTH.OCH.VEND.KONUNG". Frånsida: bild av Stockholms slott, över vilket svävar en kunglig krona med två fladdrande band. I avsnitt under bilden en signatur: "A.F." och text: "TILL MINNE AF // STOCKHOLMS SLOTTS // RESTAURERING // 1898-1902". Medaljen krönt av kunglig krona, igenom äpplet draget bandring. Igenom ringen draget ett omonterat band, nr 30429

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Minnesmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 24 g, Diameter 35 mm, Höjd 58 mm
Antal 1
Datering 1902-01-01 – 1902-12-31, 1902
Tillverkare Lindberg, Adolf Johan (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Carlman, C F
Avbildad Oscar II av Sverige-Norge
Inskription Dekor: Oskar II bb pv uniform ordnar, Dekor: Stockholms slott o kunglig krona, Dekor: krona, kunglig
Föremålsnummer 642_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:306