Föremål

Tillbringare, 2 st.

TILLBRINGARE, två stycken av porslin. Svagt koniska, med fyra vertikalt gående fördjupningar, indragen skålig botten, snås och hänkel. Snås spetsig, med bladorneringar i låg relief; hänkel bågformig och flackstavig, med bladorneringar, från övre fästet utgående åt vardera sidan en kvist med bär och blad, allt i låg relief. På bottnens undersida på båda i grönt under glasyren en stämpel med texten "Bohemia Czecho-Slowakia". Höjd: 18,8 cm.; diameter: 11,8 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 11.8
  • 18.8
Föremålsnummer III:I:B.b.p.06._HWY