Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Officersbardisan, Holland, 1620-tal, daterad i orneringen 1654.

Klinga och holk i ett stycke. Klinga med längsgående mittås och mötande, jämnbreda skär, blånerad till två tredjedelar från basen. Etsad och förgylld ornering i form av på båda sidor en krigargestalt, därnedanför en liggande oval med på ena sidan text: "SOLI DEO" och på den andra otydliga, s-formiga tecken. Klingans bas med två symmetriskt utsvängda vingar med konturerade baspartier. På basens båda sidor två koncentriska cirklar med text: "SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 1654". Inom cirkeln ett etsat lejon. Från cirklen utgår mot båda vingarna en trofégrupp. Utmed kanterna dubbla, etsade linjer. Mellan klinga och holk en vulstformig, sex sidighals. Holk sexsidig, uppåt avsmalnande , upptill och nedtill en sexsidig fläns, däremellan ytterligare en fläns. Utgående från holkens nederdel, två 346 mm långa skenor infällda i skaftet och fästade med vardera fyra nitar. Skaft av brunt, polerat ädelträ (mahogny?) med runt tvärsnitt. Doppsko, h: 124 mm, sexsidig, nedåt avsmalnande, upptill och nedtill en sexsidig fläns och därnedanför en fyrsidig spets.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material Stål, Mahogny
Storlek Längd 248 mm (klinga)
Teknik Blånering, Etsning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1620 – 1629 (1620-tal)
Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare Ägare: Johan II Kasimir av Polen
Inskription Dekor: lejon, Dekor: krigare, Dekor: trofégrupp, Signatur/Påskrift: Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos (Rom. 8:31 - Om Gud är med oss vem är då mot oss), Signatur/Påskrift: Soli Deo, Signatur/Påskrift: Soli Deo, Signatur/Påskrift: Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos (Rom. 8:31 - Om Gud är med oss vem är då mot oss)
Föremålsnummer 13051_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3756