Föremål

Handlingar, Västerljung

HANDLINGAR Angående verkställd avstyckning från fastigheten 11/4 mtl. Norrby 8 i Västerljungs socken, Södermanlands län upprättade 1945 av Nils Nelzén distriktslantmätare. Innehåll: En karta över fastigheterna omkring Västerljungs kyrka. Ett protokoll med diarienummer 548 om sex häftade blad. En bilaga med anhållan om avstyckning från fastigheten Norrby 8, ägare Arvid Johnson, inlämnad av Tyska S:ta Gertruds församling, Stockholm genom Ebba von Eckermann, Södertuna, Gnesta. Ett protokollutdrag Ett köpebrev, daterat 3 dec. 1945, med följebrev En fullmakt Ett kvitto på lantmäteriarvode

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Handlingar, Västerljung
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1945
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Eckermann, f. von Hallwyl, Ebba Johanna Cecilia von
Föremålsnummer S.LXIV:I:L.a.e.98._HWY