Föremål

Silvermedalj för Tapperhet till sjöss, Sverige. 1789.

Åtsida: Gustav III, halsbild, profil h, relief, signatur vid avsnittet: "F"'. (Karl Gustav Fehrman), runt kanten text: "GUSTAF III SVERIGES KONUNG". Frånsida: Lagerkrans på vilken är fästade sex antika skeppsstävar (corona navalis), "FÖR // TAPPERHET // TILL SIÖS". Upptill hål i vilket är fäst en ring, räfflade kanter och snedräfflad sida. I ringen är fastsytt ett band av ljusblå sidenmoaré, l: ca 70 mm,b: 24 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 10 g (med band)
Antal 1
Datering 1789
Tillverkare Fehrman, Carl Gustav (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Boman, Edvard Alfred
Föremålsnummer 2314_LRK