Föremål

Stockholms Skarpskytteförbunds guldmedalj

Åtsida: knästående skytt i uniform, bakom honom stående man i uniform, som pekar med en ena handen i skjutriktningen, i den andra handen en svensk fana, bakom männen kanon och kulhög, signatur: L A (Lea Ahlborn). I utsnitt nedanför markpartiet text: "SÄKER HAND OCH SÄKERT ÖGA // INGEN VET HVAD // VILLEBRÅD VI FÅ". Frånsida: lagerkrans med band över text: "TILL", "FÖR // VISADE TJENSTER" däremellan graverad text: "F.Bernadotte af Wisborg", runtom pärlstavsring, därutanför omskrift: "AF STOCKHOLMS STADS FRIVILLIGA SKARPSKYTTEFÖRENING". Stämplar på randen: "SILVER 1937". Medaljen krönt med murkrona med fem tinnar, fäst med stift genom murlivet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 16 g (med band)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1937
Tillverkare Ahlborn, Lea (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle, Ägare: Bernadotte af Wisborg, Folke
Inskription Dekor: skytt i uniform, knästående, Dekor: man i uniform m fana, pekande, Dekor: murkrona m 5 tinnar
Föremålsnummer 739_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:82:a