Föremål

Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk.

Ekonomi. Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk. Elektrisk ström till Blasieholms torg 11. 1892.20.10. Tr. Blankett ifylld med bläck. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1892
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.e.a.01._HWY