Föremål

Dokument, Ramlösa brunn, Lön, Annons, Cirkulär, Priskurant, Möbler, Bolagsordning, Brandförsäkringar, Brev, Kassarapport, Förslag, Beräkningar, Försäljning, Inteckningshandlingar, Kontrakt, Lagfartshandlingar, Redovisningar, Verifikationer, Ritningar, Rörledningar, Specifikationer, Trävaror

Dokument, Ramlösa brunn - Avlöningslista 15/2 1878 - Annonser, Cirkulär och Priskuranter (för Ramlösa) - Bolagsordning för Ramlösa Helsobrunns Nya Aktiebolag samt förteckning över aktieägare - Brandförsäkringshandlingar samt förteckning över nedbrunna och skadade inventarier den 17 juni 1879 - Brev - Kassarapport för år 1878 - Förslag och beräkningar - Handlingar rörande försäljningen av Ramlösa Helsobrunns Nya Aktiebolag samt överlåtelse av bolagets fasta och lösa egendom på Wilh. H. Kempe 1878 - Inteckningshandlingar - Kontrakt - Lagfartshandlingar - Möbleringen - Redovisningar och verifikationer - Ritningar - Rörledning - Specifikationer över trävaror - Verifikationer till 1878 års kassabok 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Bruk och egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ramlösa
Föremålsnummer LXIV:II:A.f.c.b.01._HWY