Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

ryttarhammare

Helt smidd av stål. Slagytan med kvadratisk omkrets, på motsatt ände en något bakåtsvängd spets med fyrsidigt tvärsnitt(?). Skaft med slätt, runt tvärsnitt, upptill och nedtill samt vid mitten dekorativt formade, balusterformiga ansvällningar. Handbygel bågformig med rakt mellanparti, otydligt ornerad med två långa (skadade), intillvarandra liggande ansvällningar. Överdelen utdragen bakåt till en bågformig tumbygel. Kavel av slätt trä (ej ursprunglig).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ryttarhammare
Kategori Stridshammare
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 555 mm
  • Bredd 149 mm
  • Vikt 790 g
Antal 1
Datering 1600 – 1620

1600-talets början

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6949_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4695
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 13