Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för riddare av Serafimerorden, Sverige, nuvarande modell

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, på korsarmarna patriarkkors av guld. Välvd medaljong täckt med blå emalj, däri IHS samt kors av vit emalj, tre kronor och tre spikar av guld. Frånsidans medaljong välvd och täckt med blå emalj, däri i guld F R S. Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet rankverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 80 mm, Bredd 56 mm, Vikt 27 g
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1717_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 28:12