Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bakskiva

BAKSKIVA Av gran. Rektangulär, på undersidan längs framkanten en kantställd ribba, fäst med fem s. k. träskruvar av mässing, längs bakkanten en uppstående dylik ribba, fastspikad vid kanten; på undersidan två tvärgående gradlister, likaledes fästa vid skivan med träskruvar av järn. Längd: 1,03 m.; bredd: 62 cm. Använd ovanpå marmorskivan på köksbordet vid mindre bak.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Bakskiva
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Gran
Storlek
  • Bredd 62 cm
  • Längd 103 cm
Föremålsnummer
III:I:D.d.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
BAKSKIFVA.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af gran. Rektangulär, å undersidan längs framkanten en kantställd ribba, fäst med fem s. k. träskrufvar af mässing, längs bakkanten en uppstående dylik ribba, fastspikad vid kanten; å undersidan två tvärgående gradlister, likaledes fästa vid skifvan med trä-skrufvar af järn. Längd: 1.03 m.; bredd: 62 cm. Anm. Skifvan spräckt längs en af limfogarna. Använd ofvanpå marmorskifvan på köksbordet vid mindre bak.