Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1902 – 1920

1902-1920

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.447._HWY