Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Arkivrådet D:r Herman Brulin

Två visitkort från Fil.dr Arkivrådet Herman Brulin. Första kortet daterat 1925, adress (nedre högra hörnet) S:t Eriksgatan 23, Stockholm. Handskrift (nedanför namnet) "Ber att få uttrycka sitt vördsamma och hjärtliga tack för den angenäma middagen". Andra kortet daterat 1925, adress (nedre högra hörnet) S:t Eriksgatan 23, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925
Tidigare ägare Brulin, Herman
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.136._HWY