Föremål

Bericht, von XXXV. fürnembsten stretigen Articuln christliches Glaubens... Rostock, gedruckt durch Christoff Reusnern. Anno 1606.

Grönfärgat pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1606, 1600 (1606; 1600 (bandets tillverkning); 1606 (tryckår))
Tillverkningsplats Rostock
Tillverkare Reusner, Christoph. (Tryckare), Waltherus, Johannes (Författare)
Föremålsnummer 108650_SKOBOK