Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Dagmar Sparre.

Fyra visitkort från Friherrinnan Dagmar Sparre. Första kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1930

1921 - 1930

Tidigare ägare Sparre, f. Sandströmer, Dagmar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.800._HWY