Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Hilda Engelhart, f. Bergman.

Tjugo visitkort från Hilda Engelhart, f. Bergman. Första kortet är utan datum. Andara kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i nedre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 1915, vikt i nedre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Sjätte kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917, vikt i nedre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1918, vikt i nedre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 26.01.1919. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i nedre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1921, vikt i nedre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1923, vikt i nedre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1924. Artonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Tjugonde kortet daterat 1927, vikt i nedre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1927

1914-1927

Tidigare ägare Engelhart, f. Bergman, Hilda
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.260._HWY