Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från fru Elisabeth Lagercrantz, f. Hernmarck.

Arton visitkort från fru Elisabeth Lagercrantz, f. Hernmarck. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet daterat 1911, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, samt sorgkant. Sjätte kortet daterat 1917 samt sorgkant. Sjunde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 26.01.1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1920. Handskrift (nedre högra hörnet) "p. c.". Elfte kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1928, utan datum. Handskrift (nedanför namnet) ".....". Artonde kortet daterat 1929, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911 – 1929

1911 - 1929

Tidigare ägare Lagercrantz, f. Hernmarck, Elisabeth
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.502._HWY