Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ernst Busch Referendar.

Sju visitkort från Referendar Ernst Busch. Första kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Nedanför namnet står "Legationssekretär".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1925

1918 - 1925

Tidigare ägare Busch, Ernst
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.140._HWY