Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovmarskalken Nils Rudebeck

Nio visitkort från hovmarskalken Nils Rudebeck, Tjänstgörande hos H. K. H. Kronprinsen Ryttmästare i Kungl. livgardets till häst reserv. Första kortetär utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Slottsbacken 2. Andra kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1920 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1923

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923

1916 - 1923

Tidigare ägare Rudebeck, Nils Fredrik Louis
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.746._HWY