Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Signet för friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813), kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778 och överstekammarherre 1792.

Helt av stål. Oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser. Oval sköld med kulbård, kluven av blått och guld, därpå springande häst, skölden krönt av friherrekrona och omgiven av blomstergirlanger, sköldhållare svan och sittande putto med brinnande fackla i handen, postament i form av moln, därpå liggande kammarherrenyckel. Ovanför kronan en sjuuddig stjärna, därovanför Guds allseende öga omgivet av strålar. Överst spegelvänd text: "IMMUTABILIS". Slät kantring. På plattans ovansida oval avsats, därpå genombrutet, lyrformigt skaft med oval skiva nertill och rund ring upptill. I ringen fäst ett gult sidenband, knutet i rosett.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet, Pitschaft
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 38 mm (platta), Bredd 33 mm (platta), Höjd 4 mm (platta), Höjd 48 mm (total)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1778 – 1794 (1778-1794)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Signatur/Påskrift: IMMUTABILIS, Signatur/Påskrift: IMMUTABILIS
Föremålsnummer 2708_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:126