Föremål

The christnas andeliga baneer vthi een christeligh lijk-predikan öfwer ... fru Ingebor Baneer, boren frijherredotter af Gambla Carlebu, frijherrinna ... til Åminne ... vthi St. Jacobi kyrckia i Stockholm, anno 1676 den 12 martij ... aff Abrahamo Walingio ... Tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktryck.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 18 skrifter samlade i en volym.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 100 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1676, 1700 (1676; 1700 (bandets tillverkning); 1676 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wankijf, Nils (Tryckare), Banér, Ingeborg (Medförfattare), Walingius, Abraham (Författare)
Föremålsnummer 108495_SKOBOK