Föremål

Panelfragment av furu med berainornamentik i blått, gult, rött m.fl. färger mot vit botten.

Panelfragment av furu med berainornamentik i blått, gult, rött m.fl. färger mot vit botten. Ena änden av panelen omålad. Ränna i ena långsidan. Möjligen från Salsta.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Panelfragment
Material Furu
Storlek Bredd 385 mm, Höjd 1790 mm
Teknik Målad
Antal 1
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Föremålsnummer 3665_SKO