Föremål

Rapporter

1883:8 R - Rapporter från: Alstermo Ljusne såg- och järnverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.91._HWY