Föremål

Brev inkommande

1885:3 B - Brev inkommande: G-L Hvitfelt, C. A. O. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.104._HWY