Upphov: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa av Jörgen Tommer, Köpenhamn, 1618.

Rund, över kammaren slätborrad pipa av stål. På kammaren är stämplat "IT" samt två gånger en stämpel med en blomsterkvist (Stöckel 1100 och 1102, Jörgen Tommer). Framför siktet är stämplat "C" under en krona (Stöckel nr 1336, Danmark 1611-1622) samt inslaget årtalet: "1618". Ståndsikte mellan krysskruv och sikte. På pipans undersida finns en smedsstämpel i form av ett bomärke (liknar något Stöckel nr 6410). Hjullås. Blånerat låsbleck av tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall. Kullrig hjulkapsel. Låg, vertikal krutskärm. Hane med lös överkäke. Hanhalsen är platt med ett genombrutet, runt hål. Hel stock av brunt trä. Tysk, smal kolvtyp. Bakplåt av horn och stödkula av ben. Två låsskruvar med brickor av horn. Tre pipstift varav ett av ben och ett i form av en skruv, vilken håller karbinstången (denna är 460 mm lång). Trågformig varbygel av så kallad holsteinsk typ. Tillbehör: Laddstock utan doppsko. Svavelkis i blymantel. Märkt: 648 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Zel. N ristat, på anslaget. VI ristat inuti stocken, under låsblecket. Enligt 1710 års inventarium, p. 7, rum I: "127-648-1 Carbin med Årtal 1618 och Hiulååss...".

Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Hjullåsbössa
Kategori
Bössor
Material
  • Stål
  • Horn och Ben
  • Trä
Storlek
  • Höjd 90 mm
  • kaliber 15.2 mm
  • Längd 1025 mm
  • Längd 770 mm (Pipan)
Teknik
  • Blånering
  • Inläggning
Antal
1
Datering
1618
Tillverkningsplats
Tillverkare
Tommer, Jörgen (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: ZEL. N
Föremålsnummer
5950_SKO
Litteratur
Ældre dansk bössemageri især i 1600-tallet with summary and captions in English. Thesis for den filosofiske doktorgrad v, Hoff, 1951