Föremål

Gudz folcks härlighet här och i ewighet betrachtad vthi een enfaldig lijkpredikan, öfwer then ädla och höghähreborna (nu hoos Gudh ewinnerligen saliga) erchiebiskopinnan, fru Anna Mackej ... Erici Benzelii, högtmeriterade erchiebiskops ... högtälskeliga kära maka; hållen i Helga Trefaldighets kyrckia then 6 decembr. åhr 1704. af Laurentio Wegner ... Upsala, tryckt hoos Joh. H. Werner, kongl. maj:tz och [Upsala acad. booktryckare.]

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter varav flera lunthäftade som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 32 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 80 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1704, 1700 (1704; 1700 (bandets tillverkning); 1704 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Werner, Johan Heinrich (Tryckare), Mackej, Anna (Medförfattare), Wegner, Laurentius (Författare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108757_SKOBOK