Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, möjligen Frankrike, ca 1650.

Karl X Gustavs rustkammaren, brukad i Polen enl. inv. Fäste av snidat, blånerat och förgyllt stål. Knapp lökformig med tio kraftiga räfflor, blånerad, dess överdel och hals med förgyllda bladornament. Handbygel flat med längsgående, blånerade räfflor, överdelens uppvikta fot fäst vid knappens mitt medelst en skruv, denna och bladformiga ansvällningar på handbygeln förgyllda. På utsidan utgår från handbygelns nederdel en kort, S-formig sidobygel, ornerad som handbygeln. Fint genombrutna, förgyllda parerplåtar, den yttre något större och oval, den inre framtill utdragen i en spets, parerplåtarna omgivna av l ister ornerade som handbygeln. Nedåtböjd, bakre parerstång likaledes ornerad som handbygeln. Kavellindning av omväxlande tjock och tunn, tvinnad och slät silvertråd. Över denna en spiralformigt lagd, tjock tråd. Upptill och nedtill flätad krans av samma material. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad. Basen med kort ricasso, starka delen med en ca 195 mm lång hålkäl vari inpunsat med antikvaversaler på utsidan: "SANECUM", på insidan: "SAHACUM" (inskriptionen får här ej uppfattas som mästarnamn - endast som en föregiven kvalitetsbeteckning.)

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silvertråd
Storlek Längd 805 mm (klinga), Bredd 33 mm (klinga)
Teknik Stålsnitt, Blånering, Förgyllning, tvinning
Antal 1
Datering 1650, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1650 cirka)
Tillverkare Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: SAHACUM, Signatur/Påskrift: SANECUM, Signatur/Påskrift: SANECUM, Signatur/Påskrift: SAHACUM
Föremålsnummer 10774_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1969