Foto: Häggblom, Jonas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Anecdota historica ex Bibliotheca Skoklosterensi quae...praeside Mag. Erico M. fant...pro gradu P.P. Magnus Adolphus Wiberg...17 Maji mdccc. Literis Joh. Fred. Edman

Band saknas. Förgylld pappersremsa kring ryggen på 27a

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1800
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Fant, Eric Michael (Preses), Wiberg, Magnus Adolf (Respondent)
Föremålsnummer 110144_SKOBOK